BBROCK's FanDuel Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NBA Jan 12th, 2023 $100k thu nba shot ($20k to 1st) $9.00 1838 / 13166 6.08
FanDuel NBA Jan 12th, 2023 $100k thu nba shot ($20k to 1st) $9.00 1380 / 13166 6.08
FanDuel NBA Jan 12th, 2023 $40k thu nba shot ($10k to 1st) $4.00 2010 / 11892 3.66
FanDuel NBA Jan 12th, 2023 $40k thu nba shot ($10k to 1st) $4.00 2500 / 11892 3.66
FanDuel NBA Jan 12th, 2023 $40k thu nba shot ($10k to 1st) $4.00 2225 / 11892 3.66
FanDuel NBA Jan 12th, 2023 $40k thu nba shot ($10k to 1st) $4.00 1281 / 11892 3.66
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $100k wed nba shot ($20k to 1st) $7.00 2805 / 17503 5.81
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $100k wed nba shot ($20k to 1st) $7.00 645 / 17503 6.87
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 1689 / 20173 3.66
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 4451 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 4716 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 939 / 20173 4.33
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 3834 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 2360 / 20173 3.66
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 231 / 20173 6.08
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 1773 / 20173 3.66
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 3188 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 616 / 20173 4.33
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 3560 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 3521 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 4024 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 4745 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 1795 / 20173 3.66
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 4379 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 11th, 2023 $50k wed nba shot ($5k to 1st) $3.00 3081 / 20173 3.3
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $100k tue nba shot ($20k to 1st) $9.00 1088 / 13193 6.35
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $100k tue nba shot ($20k to 1st) $9.00 3040 / 13193 6.35
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 9602 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 13532 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 12448 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 12276 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 6568 / 57905 5.81
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 3129 / 57905 5.81
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 2215 / 57905 6.35
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 9635 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 15483 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 7162 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 5245 / 57905 5.81
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 15957 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 9144 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 10459 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 6413 / 57905 5.81
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 1919 / 57905 6.35
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 13948 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 6997 / 57905 5.29
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 89 / 57905 21.54
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 1892 / 57905 6.35
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 15152 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 9519 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 3240 / 57905 5.81
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 11731 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 7247 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 1287 / 57905 6.87
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 8832 / 57905 5.24
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 3500 / 57905 5.81
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 1298 / 57905 6.87
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 6694 / 57905 5.81
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 5846 / 57905 5.81
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $75k mon nba shot ($15k to 1st) $9.00 968 / 9883 6.87
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2157 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2303 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1817 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 792 / 14875 4.33
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 938 / 14875 4.33
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 3361 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1892 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2246 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 115 / 14875 6.08
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 728 / 14875 4.33
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2193 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2246 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 443 / 14875 4.64
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2607 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1711 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2289 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 3275 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 677 / 14875 4.33
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1352 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2556 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 3466 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1224 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2988 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 3321 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 3383 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 560 / 14875 4.33
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2580 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 402 / 14875 4.64
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2556 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1190 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2525 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2193 / 14875 4
FanDuel NBA Jan 9th, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2970 / 14875 4
FanDuel NFL Jan 7th, 2023 $444k nfl saturday special ($100k to 1st) $5.55 19770 / 94981 4.64
FanDuel NFL Jan 7th, 2023 $444k nfl saturday special ($100k to 1st) $5.55 8754 / 94981 4.64
FanDuel NFL Jan 7th, 2023 $444k nfl saturday special ($100k to 1st) $5.55 3515 / 94981 5.24
FanDuel NFL Jan 7th, 2023 $444k nfl saturday special ($100k to 1st) $5.55 5525 / 94981 4.95
FanDuel NBA Jan 6th, 2023 $100k fri nba shot ($20k to 1st) $7.00 2355 / 16923 5.81
FanDuel NBA Jan 6th, 2023 $100k fri nba shot ($20k to 1st) $7.00 1231 / 16923 6.35
FanDuel NBA Jan 6th, 2023 $100k fri nba shot ($20k to 1st) $7.00 1676 / 16923 5.81
FanDuel NBA Jan 6th, 2023 $100k fri nba shot ($20k to 1st) $7.00 1231 / 16923 6.35