Daviddu316's FanDuel Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NBA Mar 3rd, 2023 $350k fri nba trey day shot ($100k to 1st + $33k 3pt bonus) $3.33 16689 / 110222 3.3
FanDuel NBA Feb 1st, 2023 $300k wed nba clutch shot presented by buzzer ($50k to 1st) $7.77 7782 / 40474 5.81
FanDuel NBA Jan 18th, 2023 $300k wed nba clutch shot presented by buzzer ($50k to 1st) $9.00 5178 / 39652 6.87
FanDuel NBA Jan 10th, 2023 $400k tue nba clutch shot ($100k to 1st) $7.00 11958 / 57905 5.24
FanDuel NBA Nov 19th, 2022 $250k sat nba shot ($50k to 1st) $7.00 9396 / 42486 5.24
FanDuel NBA Nov 16th, 2022 $400k wed nba shot machine ($100k to 1st) $7.77 11123 / 61910 5.81
FanDuel NBA Nov 16th, 2022 $400k wed nba shot machine ($100k to 1st) $7.77 6124 / 61910 5.81
FanDuel NBA Nov 2nd, 2022 $400k wed nba clutch shot ($100k to 1st) $6.00 3391 / 79277 5.53
FanDuel NBA Oct 21st, 2022 $400k fri nba clutch shot ($100k to 1st) $5.00 4594 / 95186 4.64
FanDuel NBA Oct 21st, 2022 $400k fri nba clutch shot ($100k to 1st) $5.00 3568 / 95186 4.95
FanDuel NBA Oct 21st, 2022 $400k fri nba clutch shot ($100k to 1st) $5.00 748 / 95186 6.08
FanDuel NBA Oct 21st, 2022 $400k fri nba clutch shot ($100k to 1st) $5.00 9236 / 95186 4.33
FanDuel NBA Oct 21st, 2022 $400k fri nba clutch shot ($100k to 1st) $5.00 9014 / 95186 4.33
FanDuel NBA Feb 28th, 2022 $400K Mon NBA Clutch Shot ($100K to 1st) $9.00 1110 / 52797 7.37
FanDuel NBA Feb 24th, 2022 $500K Thu NBA Comeback Shot (Buckets Bonus, $100K to 1st) $4.00 12475 / 147994 3.66
FanDuel NBA Feb 17th, 2022 $300K Thu NBA Shot ($30K Steal Bonus) $6.00 10358 / 59248 5.24