fenway2015's FanDuel NBA Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NBA Feb 14th, 2022 $30K Mon NBA Pick 'n Roll ($3K to 1st) $2.22 3384 / 16070 2.52
FanDuel NBA Nov 29th, 2021 $10K Mon NBA Fadeaway (Only $0.25 to Enter, 20 Entries Max) $0.25 8719 / 47867 0.63
FanDuel NBA Nov 22nd, 2021 $12K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 85088 / 270748 0.22
FanDuel NBA Nov 20th, 2021 $10K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 25195 / 225047 0.22
FanDuel NBA Nov 11th, 2021 $10K Thu NBA Fadeaway (Only $0.25 to Enter, 20 Entries Max) $0.25 5829 / 41708 0.71
FanDuel NBA Nov 9th, 2021 $10K Tue NBA Fadeaway (Only $0.25 to Enter, 20 Entries Max) $0.25 9055 / 47803 0.63
FanDuel NBA Oct 19th, 2021 $1M Tue NBA Clutch Shot ($75K First Basket Bonus) $3.00 65174 / 306527 2.92
FanDuel NBA Jul 20th, 2021 $8K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 45361 / 190248 0.22
FanDuel NBA Jul 17th, 2021 $10K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 25855 / 204442 0.22
FanDuel NBA Jul 14th, 2021 $12K Wed NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 45706 / 242252 0.22
FanDuel NBA Jul 14th, 2021 $15K Wed NBA Fadeaway (Only $0.25 to Enter, 20 Entries Max) $0.25 11764 / 68797 0.63
FanDuel NBA Jul 11th, 2021 $10K Sun NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 54583 / 229016 0.22
FanDuel NBA Jul 8th, 2021 $10K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 22228 / 239156 0.22
FanDuel NBA Jul 3rd, 2021 $9K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 23060 / 169977 0.24
FanDuel NBA Jun 26th, 2021 $8K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 4705 / 164296 0.29
FanDuel NBA Jun 25th, 2021 $9K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 42384 / 160363 0.22
FanDuel NBA Jun 24th, 2021 $10K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 40114 / 172312 0.22
FanDuel NBA Jun 24th, 2021 $10K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 27995 / 172312 0.22
FanDuel NBA Jun 23rd, 2021 $9K Wed NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 35964 / 172433 0.22
FanDuel NBA Jun 20th, 2021 $30K Sun NBA Pick 'n Roll ($3K to 1st) $2.22 2455 / 16032 2.52
FanDuel NBA Jun 20th, 2021 $8K Sun NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 43949 / 156098 0.22
FanDuel NBA Jun 19th, 2021 $5K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 31156 / 119259 0.22
FanDuel NBA Jun 19th, 2021 $5K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 1489 / 119259 0.28
FanDuel NBA Jun 18th, 2021 $8K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 11080 / 161724 0.24
FanDuel NBA Jun 17th, 2021 $6K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 40137 / 142664 0.12
FanDuel NBA Jun 17th, 2021 $6K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 3950 / 142664 0.28
FanDuel NBA Jun 16th, 2021 $10K Wed NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 31049 / 181590 0.22
FanDuel NBA Jun 13th, 2021 $8K Sun NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 28479 / 163178 0.22
FanDuel NBA Jun 12th, 2021 $10K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 48120 / 166389 0.22
FanDuel NBA Jun 10th, 2021 $10K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 46142 / 200392 0.22
FanDuel NBA Jun 8th, 2021 $10K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 35848 / 217381 0.22
FanDuel NBA Jun 8th, 2021 $10K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 55681 / 217381 0.22
FanDuel NBA Jun 7th, 2021 $10K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 63222 / 229619 0.22
FanDuel NBA Jun 7th, 2021 $10K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 3057 / 229619 0.34
FanDuel NBA Jun 3rd, 2021 $9K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 38030 / 196138 0.22
FanDuel NBA May 31st, 2021 $10K Mon NBA Fadeaway (Only $0.25 to Enter, 20 Entries Max, Stre $0.25 12312 / 47631 0.63
FanDuel NBA May 29th, 2021 $7K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 346 / 155455 0.45
FanDuel NBA May 28th, 2021 $12K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max, Streak Eligible) $0.05 71307 / 226486 0.22
FanDuel NBA May 26th, 2021 $8K Wed NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 44111 / 191121 0.22
FanDuel NBA May 26th, 2021 $8K Wed NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 42808 / 191121 0.22
FanDuel NBA May 19th, 2021 $10K Wed NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 41267 / 215062 0.22
FanDuel NBA Apr 26th, 2021 $12K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 85634 / 240137 0.22
FanDuel NBA Apr 6th, 2021 $12K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 38767 / 270444 0.24
FanDuel NBA Apr 5th, 2021 $10K Mon NBA Piggy Bank Shot $0.05 59541 / 238170 0.22
FanDuel NBA Apr 4th, 2021 $12K Sun NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 56868 / 228595 0.22
FanDuel NBA Mar 30th, 2021 $12K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 42439 / 285960 0.22
FanDuel NBA Mar 26th, 2021 $12K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 16385 / 287021 0.24
FanDuel NBA Mar 25th, 2021 $12K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 71960 / 286269 0.22
FanDuel NBA Mar 24th, 2021 $18K Wed NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 58536 / 351762 0.24
FanDuel NBA Mar 24th, 2021 $18K Wed NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 105265 / 351762 0.22
FanDuel NBA Mar 23rd, 2021 $18K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 84351 / 349684 0.22
FanDuel NBA Mar 21st, 2021 $15K Sun NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 99587 / 337357 0.22
FanDuel NBA Mar 21st, 2021 $15K Sun NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 39574 / 337357 0.24
FanDuel NBA Mar 21st, 2021 $15K Sun NBA Fadeaway (Only $0.25 to Enter, 20 Entries Max) $0.25 9110 / 66735 0.71
FanDuel NBA Mar 19th, 2021 $18K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 89016 / 369553 0.22
FanDuel NBA Mar 17th, 2021 $12K Wed NBA Dribbler (Single Entry) $1.00 2448 / 14260 1.59
FanDuel NBA Mar 16th, 2021 $12K Tue NBA Dribbler (Single Entry) $1.00 2919 / 14267 1.59
FanDuel NBA Mar 13th, 2021 $20K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 56028 / 177888 0.24
FanDuel NBA Mar 12th, 2021 $20K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 140889 / 195394 0.22
FanDuel NBA Mar 11th, 2021 $20K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 25820 / 40735 0.28
FanDuel NBA Mar 4th, 2021 $25K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 153070 / 410708 0.22
FanDuel NBA Mar 3rd, 2021 $600K Mountain Dew NBA Clutch Shot ($33K 3-Pt Bonus) $3.33 38818 / 208741 2.92
FanDuel NBA Mar 2nd, 2021 $25K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 128294 / 442309 0.22
FanDuel NBA Mar 2nd, 2021 $25K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 87179 / 442309 0.22
FanDuel NBA Feb 28th, 2021 $25K Sun NBA Dribbler (Single Entry) $1.00 5654 / 19048 1.59
FanDuel NBA Feb 24th, 2021 $25K Wed NBA Dribbler (Single Entry) $1.00 335 / 19385 3.3
FanDuel NBA Feb 24th, 2021 $444K Wed NBA Clutch Shot ($100K to 1st) $3.00 7235 / 176076 3.66
FanDuel NBA Feb 24th, 2021 $30K Wed NBA Fadeaway ($0.25 to Enter, 20 Entries Max) $0.25 32416 / 85796 0.63
FanDuel NBA Feb 24th, 2021 $30K Wed NBA Fadeaway ($0.25 to Enter, 20 Entries Max) $0.25 38185 / 85796 0.63
FanDuel NBA Feb 23rd, 2021 $25K Tue NBA Dribbler (Single Entry) $1.00 568 / 17463 2.92
FanDuel NBA Feb 23rd, 2021 $30K Tue NBA Pick 'n Roll (20 Entries Max) $2.22 2828 / 15909 2.52
FanDuel NBA Feb 22nd, 2021 $25K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 13875 / 473087 0.28
FanDuel NBA Feb 22nd, 2021 $25K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 27340 / 473087 0.28
FanDuel NBA Feb 21st, 2021 $20K Sun NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 5476 / 410946 0.4
FanDuel NBA Feb 20th, 2021 $25K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 159647 / 451765 0.22
FanDuel NBA Feb 20th, 2021 $25K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 72906 / 451765 0.24
FanDuel NBA Feb 19th, 2021 $25K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 118790 / 430936 0.22
FanDuel NBA Feb 16th, 2021 $25K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 9904 / 446457 0.34
FanDuel NBA Feb 9th, 2021 $25K Tue NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 166884 / 576296 0.22
FanDuel NBA Feb 8th, 2021 $25K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 57023 / 458484 0.24
FanDuel NBA Feb 7th, 2021 $15K Sun NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 22756 / 304973 0.24
FanDuel NBA Feb 5th, 2021 $25K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 155355 / 427650 0.22
FanDuel NBA Jan 30th, 2021 $25K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 144224 / 465994 0.22
FanDuel NBA Jan 29th, 2021 $25K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 36110 / 424506 0.24
FanDuel NBA Jan 23rd, 2021 $20K Sat NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 89626 / 443849 0.22
FanDuel NBA Jan 11th, 2021 $30K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 105970 / 453753 0.22
FanDuel NBA Jan 7th, 2021 $30K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 157677 / 470244 0.22
FanDuel NBA Jan 4th, 2021 $25K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 103612 / 438689 0.22
FanDuel NBA Jan 4th, 2021 $25K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 135332 / 438689 0.22
FanDuel NBA Jan 1st, 2021 $25K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 64815 / 439639 0.24
FanDuel NBA Jan 1st, 2021 $25K Fri NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 75961 / 439639 0.24
FanDuel NBA Dec 31st, 2020 $25K Thu NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 120355 / 374525 0.22
FanDuel NBA Dec 28th, 2020 $20K Mon NBA Piggy Bank Shot (150 Entries Max) $0.05 133255 / 330643 0.22
FanDuel NBA Dec 26th, 2020 $30K Sat NBA Fadeaway ($0.25 to Enter) $0.25 25268 / 143464 0.63
FanDuel NBA Dec 24th, 2020 $30K Fri NBA Festive Fadeaway ($0.25 to Enter) $0.25 22329 / 143584 0.63