fsupete01's FanDuel NBA Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NBA Nov 14th, 2022 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $7.00 3818 / 42488 5.81
FanDuel NBA Mar 15th, 2015 $275K Mon NBA Slam $25.00 135 / 12471 1
FanDuel NBA Mar 15th, 2015 $275K Mon NBA Slam $25.00 86 / 12471 1
FanDuel NBA Mar 13th, 2015 $250K Sat NBA Slam $25.00 45 / 11494 1
FanDuel NBA Mar 13th, 2015 $100K Sat NBA Monster $200.00 23 / 555 1
FanDuel NBA Mar 13th, 2015 $250K Sat NBA Slam $25.00 44 / 11494 1
FanDuel NBA Mar 12th, 2015 $350K Fri NBA SUPER Slam $25.00 50 / 16091 1
FanDuel NBA Mar 12th, 2015 $350K Fri NBA SUPER Slam $25.00 61 / 16091 1
FanDuel NBA Mar 11th, 2015 $250K Thu NBA Slam $25.00 48 / 11494 1
FanDuel NBA Mar 11th, 2015 $250K Thu NBA Slam $25.00 56 / 11494 1
FanDuel NBA Mar 8th, 2015 $125K Mon NBA Monster $200.00 42 / 694 1
FanDuel NBA Mar 7th, 2015 $100K Sun NBA Monster $200.00 29 / 555 1
FanDuel NBA Mar 6th, 2015 $300K Sat NBA Slam $25.00 36 / 13532 1
FanDuel NBA Mar 5th, 2015 $400K Fri NBA SUPER Slam $25.00 100 / 18390 1
FanDuel NBA Feb 27th, 2015 $150K Sat NBA Shot $2.00 73 / 86206 1
FanDuel NBA Feb 27th, 2015 $250K Sat NBA Slam $25.00 17 / 11494 1
FanDuel NBA Feb 25th, 2015 $225K Thu NBA Slam $25.00 28 / 10344 1
FanDuel NBA Jan 27th, 2015 $400K Wed NBA Super Slam $25.00 30 / 17167 1
FanDuel NBA Jan 6th, 2015 $300K Wed NBA Super Slam $25.00 66 / 13793 1
FanDuel NBA Dec 9th, 2014 $300K Wed NBA Super Slam $25.00 127 / 13793 1
FanDuel NBA Dec 3rd, 2014 $150K Thu NBA Slam $25.00 45 / 6896 1