l800Eddie's FanDuel NBA Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 2061 / 13392 4
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 1640 / 19821 7.12
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 2395 / 13392 4
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 4902 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 2608 / 13392 4
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 4470 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $30k sat nba slam ($5k to 1st) $55.00 64 / 640 24.58
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 4757 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 415 / 19821 8.55
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 2813 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 1120 / 13392 4.33
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 1003 / 19821 7.12
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 294 / 13392 6.08
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 3697 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 2597 / 13392 4
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 3268 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 2304 / 13392 4
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 1470 / 19821 7.12
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 1271 / 13392 4.33
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 4599 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 1139 / 13392 4.33
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 3679 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $30k sat nba slam ($5k to 1st) $55.00 11 / 640 44.81
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 4774 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 3405 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 2006 / 13392 4
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 1438 / 19821 7.12
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 936 / 13392 4.33
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 1227 / 19821 7.12
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $50k sat nba shot ($10k to 1st) $4.44 778 / 13392 4.33
FanDuel NBA Mar 18th, 2023 $150k sat nba shot ($30k to 1st) $9.00 2873 / 19821 6.87
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6502 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 3645 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 3484 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 1886 / 30586 6.08
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 7040 / 30586 3.04
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 3432 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 629 / 30586 6.87
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 2007 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 2288 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 4130 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 571 / 30586 6.87
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 1491 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 5799 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 1635 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 1973 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6029 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 3974 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 2632 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6136 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 2389 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 2007 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6730 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 3559 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 2479 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6933 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 1687 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 1026 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 3331 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 5877 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 3141 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 2564 / 30586 6.08
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 240 / 14851 5.24
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6199 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6075 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 2317 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 1795 / 30586 6.08
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 2574 / 30586 6.08
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 1250 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 1808 / 30586 6.08
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 5076 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 3105 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 3202 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 2310 / 30586 6.08
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 356 / 14851 4.64
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 1066 / 30586 6.35
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 3202 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 811 / 14851 4.33
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6075 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 4446 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 3432 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 1280 / 30586 6.35
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6933 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 457 / 14851 4.64
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 2302 / 30586 6.08
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6298 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 1295 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 5799 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 855 / 14851 4.33
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 397 / 14851 4.64
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 719 / 30586 6.87
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 5139 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 1161 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 3149 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 1497 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 2221 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 5207 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 6168 / 30586 5.81
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $50k thu nba layup ($10k to 1st) $4.00 3071 / 14851 4
FanDuel NBA Mar 16th, 2023 $200k thu nba shot machine ($50k to 1st) $7.77 4887 / 30586 5.81