moklovin's FanDuel Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 661 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2879 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2491 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 562 / 11318 4.95
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2837 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2172 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1406 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2721 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2501 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 399 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2641 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 598 / 11318 4.95
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1274 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1434 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 101 / 11318 7.37
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $40k sun nfl sweep (single entry) $25.00 464 / 1877 13.57
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 582 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2568 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2758 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1724 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl bomb ($10k to 1st) $55.00 207 / 1065 21.54
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 701 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2882 / 11318 0.78
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1639 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1325 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1199 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1173 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 864 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 104 / 11318 7.37
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 916 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 568 / 11318 4.95
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 904 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 349 / 11889 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1611 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl bomb ($10k to 1st) $55.00 227 / 1065 21.54
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2356 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1012 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 468 / 11318 5.24
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2481 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2727 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 944 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 120 / 11889 5.24
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 908 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1575 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 320 / 11318 5.24
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2756 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2407 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2862 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1199 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 116 / 11889 5.24
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1020 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1336 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1767 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl bomb ($10k to 1st) $55.00 53 / 1065 25
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2590 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1199 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1052 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1017 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 701 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 349 / 11889 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1287 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1756 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 540 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1336 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1147 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 277 / 11318 5.81
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2612 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2869 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2457 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2245 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 674 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2963 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 617 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1336 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1811 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2590 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1904 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2209 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 522 / 11318 4.95
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 807 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2796 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2095 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1304 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2945 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2491 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl bomb ($10k to 1st) $55.00 79 / 1065 22.96
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 277 / 11318 5.81
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1971 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2744 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2745 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2328 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 742 / 11318 4.95
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2356 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 2625 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1495 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 1144 / 11318 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 445 / 11318 5.24
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2718 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $50k sun nfl special ($10k to 1st) $5.00 598 / 11318 4.95
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2647 / 11889 3.3