nolt0032's FanDuel Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NHL Feb 17th, 2023 $44k fri nhl breakaway ($10k to 1st) $4.44 631 / 11702 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 34352 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 24270 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 19881 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 22302 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 7848 / 212416 5.24
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 14830 / 212416 5.24
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 26291 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 10030 / 212416 5.24
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 9412 / 212416 5.24
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 4741 / 212416 6.08
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 22989 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 3215 / 212416 7.37
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 54533 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 23189 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 3365 / 212416 7.37
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 22046 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 26542 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 18854 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 44400 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 6040 / 212416 6.08
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 31113 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 20781 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 54886 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 5085 / 212416 6.08
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 6238 / 212416 6.08
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 54886 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 19252 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 22302 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 41847 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 22302 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 8169 / 212416 5.24
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 3215 / 212416 7.37
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 27364 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 52999 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 8828 / 212416 5.24
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 53376 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 53376 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 15465 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 46011 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 51507 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 47880 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 42867 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 16955 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 1123 / 212416 8.55
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 1339 / 212416 8.55
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 41281 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 6403 / 212416 6.08
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 16633 / 212416 4.64
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 12369 / 212416 5.24
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 26854 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 34352 / 212416 4.33
FanDuel NFL Jan 21st, 2023 $1m nfl saturday million ($200k to 1st) $5.00 47320 / 212416 4.33
FanDuel NHL Jan 10th, 2023 $30k tue nhl breakaway ($5k to 1st) $4.44 640 / 7795 4.33
FanDuel NHL Dec 27th, 2022 $40k tue nhl super deke ($10k to 1st) $100.00 111 / 451 34.2
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 8673 / 89178 5.81
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 10774 / 89178 5.24
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 444 / 89178 9.65
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 15367 / 89178 5.24
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 4614 / 89178 6.35
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 15893 / 89178 5.24
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 5716 / 89178 5.81
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 19117 / 89178 5.24
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 12411 / 89178 5.24
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 4579 / 89178 6.35
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 12970 / 89178 5.24
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 8904 / 89178 5.81
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 20089 / 89178 5.24
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 19450 / 89178 5.24
FanDuel NFL Dec 24th, 2022 $525k sun nfl santa special ($100k to 1st) $7.00 17645 / 89178 5.24
FanDuel NHL Dec 13th, 2022 $120k tue nhl super monster ($30k to 1st) $333.00 20 / 396 86.18
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 63429 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 51987 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 53733 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 52335 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 61945 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 58480 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 61163 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 42789 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 58114 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 55206 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 60010 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 65756 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 61163 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 59194 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 44024 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 43413 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 10th, 2022 $1.2m nfl sunday million ($200k to 1st) $5.00 42156 / 243321 4.33
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 53195 / 297431 4.33
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 23002 / 297431 4.64
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 1809 / 297431 8.55
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 55309 / 297431 4.33
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 31401 / 297431 4.33
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 65980 / 297431 4.33
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 47819 / 297431 4.33
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 13758 / 297431 5.24
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 38318 / 297431 4.33
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 32265 / 297431 4.33
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 38052 / 297431 4.33
FanDuel NFL Dec 3rd, 2022 $1.25m nfl sunday million ($250k to 1st) $5.00 29733 / 297431 4.33