ocdobv's FanDuel Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1767 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2233 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2534 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1789 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2896 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2186 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2879 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1284 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1467 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 873 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 723 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2418 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1001 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2301 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 530 / 11889 4
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1575 / 11889 3.34
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 243 / 11889 4.64
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1767 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 921 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2283 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1100 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2815 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1344 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2117 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1767 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1988 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2151 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1372 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2809 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1971 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2117 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2457 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2815 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1609 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1513 / 11889 3.66
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1848 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 1625 / 11889 3.3
FanDuel NFL Jan 29th, 2023 $30k sun nfl snap ($3k to 1st) $3.00 2796 / 11889 3.3
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 1212 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 1089 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 748 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 344 / 5269 6.87
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 36 / 5269 10.7
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 724 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 93 / 5269 9.65
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 1217 / 5269 2.92
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 94 / 5269 9.65
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 483 / 5269 6.35
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 97 / 5269 8.87
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 388 / 5269 6.87
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 563 / 5269 6.35
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 392 / 5269 6.87
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 155 / 5269 7.37
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 1206 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 396 / 5269 6.4
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 702 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 735 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 478 / 5269 6.35
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 463 / 5269 6.35
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 250 / 5269 7.04
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 1054 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 269 / 5269 6.87
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 691 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 650 / 5269 6.11
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 247 / 5269 7.37
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 663 / 5269 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $40k sat nba shot ($10k to 1st) $9.00 471 / 5269 6.35
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1147 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 230 / 10140 6.35
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 246 / 10140 6.35
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1457 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 2333 / 10140 4.8
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 2102 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1356 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1241 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1367 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1911 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 669 / 10140 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1084 / 10140 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1125 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1143 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1583 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 746 / 10140 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1813 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 501 / 10140 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1995 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1065 / 10140 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 556 / 10140 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 581 / 10140 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1744 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1813 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 231 / 10140 6.35
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1042 / 10140 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1763 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 2295 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1883 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 857 / 10140 6.08
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 2016 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 1964 / 10140 5.81
FanDuel NBA Jan 28th, 2023 $60k sat nba shot ($10k to 1st) $7.00 729 / 10140 6.08