SullyBroChill's FanDuel Recent-results Game Results

Site Sport Date Name Buy In Rank Points
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 1157 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1890 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 1981 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 604 / 14874 4.33
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 6839 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2160 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 4240 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2950 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 3720 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1057 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 2327 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2089 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 5493 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 270 / 14874 4.64
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 5897 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 3508 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 7332 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 362 / 14874 4.64
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 6775 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2990 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 6236 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $25k mon nba pick 'n roll (25 entries max) $2.22 2839 / 13391 2.52
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 3304 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 274 / 14874 4.64
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 7852 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 4280 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $25k mon nba pick 'n roll (25 entries max) $2.22 2839 / 13391 2.52
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 4180 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2071 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 3191 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1954 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $25k mon nba pick 'n roll (25 entries max) $2.22 3073 / 13391 2.52
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 3032 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2285 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 5873 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1932 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $25k mon nba pick 'n roll (25 entries max) $2.22 1295 / 13391 2.92
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 8167 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1287 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 7164 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2141 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 508 / 33053 7.37
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1105 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 193 / 33053 9.65
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2547 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 4071 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2945 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 7332 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1611 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 118 / 33053 11.7
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 2422 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 4875 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 768 / 14874 4.33
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 6307 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $25k mon nba pick 'n roll (25 entries max) $2.22 2742 / 13391 2.52
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 2714 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 3399 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 4280 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 4875 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $25k mon nba pick 'n roll (25 entries max) $2.22 1659 / 13391 2.52
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 8167 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1647 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 2080 / 33053 6.87
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 7571 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $25k mon nba pick 'n roll (25 entries max) $2.22 2276 / 13391 2.52
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 4333 / 33053 6.76
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1548 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $250k mon nba shot ($50k to 1st) $9.00 7571 / 33053 6.61
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $50k mon nba shot ($10k to 1st) $4.00 1682 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 23rd, 2023 $25k mon nba pick 'n roll (25 entries max) $2.22 2263 / 13391 2.52
FanDuel NFL Jan 22nd, 2023 $300k nfl sunday night special ($100k to 1st) $9.00 5298 / 39579 6.08
FanDuel NFL Jan 22nd, 2023 $300k nfl sunday night special ($100k to 1st) $9.00 6285 / 39579 6.08
FanDuel NFL Jan 22nd, 2023 $300k nfl sunday night special ($100k to 1st) $9.00 2931 / 39579 6.35
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 2158 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 1964 / 13220 6.08
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 725 / 13220 6.35
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 3357 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 1903 / 13220 6.08
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 379 / 14874 4.64
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 571 / 13220 6.87
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 2267 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 2026 / 13220 6.08
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 803 / 14874 4.33
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 1723 / 13220 6.08
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 647 / 14874 4.33
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 2632 / 13220 6.08
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 2784 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 1043 / 13220 6.08
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 2158 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 2008 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 712 / 13220 6.35
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 1777 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 1121 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 2619 / 13220 6.08
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 817 / 14874 4.33
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 1139 / 14874 4
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 1336 / 13220 6.08
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 351 / 13220 7.37
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $50k sun nba shot ($10k to 1st) $4.00 605 / 14874 4.33
FanDuel NBA Jan 22nd, 2023 $100k sun nba shot ($20k to 1st) $9.00 1064 / 13220 6.08